T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADANA / YÜREĞİR - Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Duyurular

Şbt

Sevgili öğrencilerimiz,

01.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak yüz yüze sınav tarihleri açıklanmıştır. Tüm öğrencilerimizin sınav takvimine ve yapılan yüz yüze ders saatlerine göre okulda bulunması gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

Aşağıdaki linki tıklayarak sınav takvimine ulaşabilirsiniz.

Şbt

Sevgili öğrenciler, 

01.03.2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitim tüm sınıf seviyelerinde başlayacaktır. Yüz yüze eğitime katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda linkte verilen bilgilendirme ve taahhütname formunu doldurması gerekmektedir. Yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrenciler için öğrenci velisi okula bireysel başvuru yaparak öğrencisinin yüz yüze eğitime katılmasını istemediğine dair, okul idaresine dilekçe vererek bu yöndeki isteğini belirtmesi gerekmektedir. Ayrıca velilerimiz, öğrencisinin yüz yüze eğitime katılmasını istemediğini belirten dilekçesini yazıp imzalayarak okulumuzun e-posta adresi olan ataturksaglikmeslek@gmail.com adresine de gönderebilirler.

Aşağıdaki linke tıklayarak bilgilendirme ve taahhütname formuna ulaşabilirsiniz.

 

Şbt

 

 

Yapılacak Sınav Türü

Kapsadığı Seviye Grubu

Sınavların Duyuruya Çıkılması Gereken Son Tarih

Sınavların Uygulanacağı Tarih/ Tarih Aralığı

Sınav Sonuçlarının E-Okul Sistemine Son İşlenme Tarihi

Açıklama

1

Beklemeli Sorumluluk Sınavı

Beklemeli Öğrenci

15.02.2021

22-26.02.2021

05.03.2021

Diploma İşlemleri Bitirilecek.

2

1.Dönem 1. Yazılı Uygulamalı Sınav

9-10-11-12. sınıflar

22.02.2021

01-12.03.2021

19.03.2021

1- E-Okulda tüm not işlemi 19.03.2021 tarihine kadar bitirilecek

2-1 Kasım 2020 tarihine kadar konulardan sorular hazırlanacak

3

1.Dönem 1. Yazılı Uygulamalı Mazeret Sınavı

9-10-11-12. sınıflar

22.02.2021

15-19.03.2021

19.03.2021

1- E-Okulda tüm not işlemi 19.03.2021 tarihine kadar bitirilecek

2-1 Kasım 2020 tarihine kadar konulardan sorular hazırlanacak.

4

Sorumluluk Sınavları

Yeterlilik Sınavı ve 9. Sınıfa geçiş sınavları

9-10-11-12. sınıflar

22.02.2021

15-26-03. 2021

31.03.2021

1-2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında sorumluluğu olan öğrenciler 13 Mart 2021 tarihine kadar olan konulardan

2- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde sorumluluğu olan dersler için tam müfredattan sorumlu tutulacaklar.

5

Sorumluluk Mazeret Sınavları

9-10-11-12. sınıflar

22.02.2021

29-31.03.2021

31.03.2021

1-Öğrenci Mazeretini belirtir belgesini sınav günü okul yönetimine iletecek.

6

2. Dönem 1. Yazılı Uygulama Sınavı

9-10-11-12. sınıflar

22.03.2021

12-16.04.2021

16.04.2021

29 Mart 2021 tarihine kadar sınavlardan sorumlu olacaklar

7

2. Dönem 1.Yazılı Uygulamalı Mazeret Sınavı

9-10-11-12. sınıflar

22.03.2021

12-16.04.2021

16.04.2021

30 Mart 2021 tarihine kadar sınavlardan sorumlu olacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

1-Sınav Planlamaları alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, sınav tarihleri en az 1 hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul sistemine işlenecektir.

2-Sınavlara ilişkin hususlar, dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esasları da dikkate alınarak alan zümre öğretmenleri kurulunca belirlenip kararlaştırılacaktır.

3-Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

4-Bir günde her öğrenci için iki dersten, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecektir.

5-Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde, uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.

6- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazeret uygun görülen öğrenciler alan zümre öğretmenlerinin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır.

7-İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir.

8-7. Madde kapsamında olan öğrenci velileri 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek.

9-7. Madde kapsamında sınava giren öğrencilerin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

 

Şbt

25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru ile ilgili olarak kısa bir açıklama aşağıda yapılmıştır. Ayrıntılı açıklama için yazımızın sonuna eklediğimiz linki tıklayarak başvuru ve uygulama kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

 GENEL AÇIKLAMALAR

 

1. Bu kılavuzda, İOKBS'nin uygulanması ve İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır.

3. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde

gerçekleştirilecektir.

4. Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve

8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci

sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme

yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı

okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan

yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam

miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi

gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet

adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve

eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru

bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara

Sevgili öğrencilerimiz,

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılmamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda, 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. Tüm öğrencilerimizin bilgisine sunulur.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler dileriz.

Kas

23.11.2020-04.01.2021 Tarihlerinde Yapılacak Uzaktan Eğitim 

Sevgili öğrencilerimiz, 

23.11.2020 tarihinden itibaren yapılacak uzak eğitimle ilgili olarak sınıflarımızın ders programları siz değerli öğrencilerimizin dışarı çıkma saatleri göz önünde bulundurularak güncellenmiştir.

07.12.2020 tarihi itibari ile güncellenen sınıf programlarınız aşağıdaki linke eklenmiştir.

Aşağıdaki linke tıklayarak güncellenen sınıf programlarınıza ulaşabilirsiniz.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Kas

Sevgili Öğrencilerimiz,

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar gereğince:

*31 Aralık 2020'ye kadar okulumuzda yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacaktır. Sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre okul idaresince ileri bir tarihte düzenlenen program doğrultusunda siz değerli öğrencilerimize duyurulacaktır. 31 Aralık 2020 tarihinden sonra okul ortamında yüz yüze yapılacak şekilde planlanacaktır.

*Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaktır.

*Tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla (canlı dersler, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden işlenecektir.

*Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilecektir.

*İşletmelerde Mesleki Eğitim uygulamalarına da 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilecektir.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına, salgın sürecinde tüm öğrencilerimize sağlıklı günler dileriz.

 

 

Kas

OKUL PANSİYONUNDA KALAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DUYURU

Okul Pansiyonunda kalan sevgili öğrencilerimiz,

Yönetmelik gereği tarafınıza verilmesi gereken, öğrenci harçlığı ve kırtasiye parası için aşağıda ekli olan dilekçenin tarafınızca doldurularak elden ya da okulumuzun mail sayfasına doldurulmuş ve imzalanmış surette gönderilerek okul idaresine ulaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda  pansiyonda kalan tüm  öğrencilerimizin bulundukları yerde bulunan İş Bankası'ndan kendi adlarına hesap açması gerekmektedir.

Okulumuzun mail adresi: ataturksaglikmeslek@gmail.com 

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak doldurulması gereken dilekçeye ulaşabilirsiniz.

 

Ekm

MATÖLYE PROJESİ LOGO SEÇİMİ

9.sınıfların matemetik temellerini güçlendirmek adına Mehmet Vehbi BÖLÜK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz e-Twining Matölye Projesi'nin logo seçimlerine katılımlarınızı bekliyoruz.

Aşağıdaki bağlantıyı kopyalayıp arama motoruna  tıklayarak Matölye Projesi için logolardan beğendiğinizi seçebilirsiniz.

Eyl

İHTİYAÇ BELİRLEME ANKETLERİ ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞTIR. LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARDA VERİLEN ANKETİ DOLDURUNUZ.

Ağu

STAJ SÖZLEŞMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI KULLANINIZ;

Mrt


18 Mart 2020 Çarşamba günü Şehitleri Anma Günü nedeniyle saat 08.00'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ve okullar Şanlı Bayrağımız ve Atatürk posteriyle donatılacaktır.

Mrt

 

Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçesinde bulunan bütün okullar, 12 Mart 2020 Perşembe günü tarihinde okullarında coşkulu bir şekilde anma programı düzenleyecekler, düzenlenecek etkinliklerde "Hakkın Sesi Mehmet Akif" temalı programlara yer vereceklerdir.